Opdracht voor 1000ste tijdelijke woning uitgezet

Onlangs heeft NCG Daiwa House Modular Europe de opdracht gegeven om in Loppersum en Wirdum nieuwe tijdelijke woningen te realiseren. Daarmee is de opdracht voor het realiseren van de 1000ste ‘wisselwoning’ uitgezet.

Vergroot afbeelding
Foto: Cojan van Toor

Ondanks de tijdelijkheid van de woningen, zijn deze woningen zo gebouwd dat het voor de bewoners comfortabel is om in te wonen. Deze tijdelijke woningen hebben dan ook dezelfde kwaliteit als permanente woningen. Een noodzakelijke voorwaarde, want gemiddeld verblijft men negen maanden in een tijdelijke woning voordat men weer naar de eigen woning kan terugkeren. Afhankelijk van de intensiteit van de versterking van de eigen woning varieert de verblijfsduur tussen een paar weken en twee jaar.

Om de versterkingsopgave volgens planning te laten verlopen is voldoende tijdelijke huisvesting noodzakelijk. Inmiddels beschikken we over 655 woningen. Daarnaast staan er nu nog 371 in opdracht. Gezien de grootte van de opgave zijn er nog meer tijdelijke woningen nodig. Het aantal tijdelijke woningen groeit daarom de komende periode naar meer dan 1500 en wordt eventueel – afhankelijk van de vraag – nog verder uitgebreid. Zodra duidelijk is waar en wanneer de woningen nodig zijn wordt het proces om de woningen te realiseren zo vroeg mogelijk gestart. Dit proces begint altijd met het aanwijzen van een locatie door de desbetreffende gemeente. Door zo vroeg mogelijk te starten met het traject voorkomen we dat tijdelijke huisvesting een knelpunt is binnen het versterkingstraject, Op dit moment zijn er voldoende tijdelijke woningen.

Naast tijdelijke woningen maken we ook gebruik van alternatieve woonvormen, zoals vakantieparken, appartementen, leegstaande permanente huurwoningen of woonunits op het eigen terrein.