Gemeenteraad verdiept zich in versterkingsopgave Midden-Groningen

Op vrijdag 4 november informeerde de manager Versterking van Midden-Groningen de raadsleden van die gemeente over de voortgang van de versterking. In Midden-Groningen is een deel van de woningen (mogelijk) niet veilig genoeg bij aardbevingen die het gevolg zijn van de gaswinning. De raadsleden werden bijgepraat over de versterking én de rol van de gemeente daarin.

De manager Versterking vertelde dat vrijwel alle adressen in Midden-Groningen die (mogelijk) niet veilig zijn in het versterkingstraject zitten. Alle woningen die mogelijk niet veilig zijn bij een aardbeving worden of zijn onderzocht en beoordeeld op veiligheid. Uit de beoordeling kan blijken dat een woning veilig is en niet versterkt hoeft te worden. Bij andere woningen zijn lichte versterkingsmaatregelen genoeg, maar ook sloop en nieuwbouw komt voor. Uiteindelijk moeten alle woningen in de gemeente veilig zijn, zodat iedereen op tijd de woning kan verlaten bij een aardbeving.

Ook de gemeente is direct betrokken bij de versterking van woningen. Eind dit jaar bespreken de raadsleden het nieuwe Lokaal Plan van Aanpak. In dat plan geeft de gemeente aan in welke volgorde de versterking in Midden-Groningen wordt aangepakt. Als dat nodig is worden inwoners individueel ondersteund tijdens het versterkingstraject. De gemeente zorgt er ook voor dat de werkzaamheden zo weinig mogelijk overlast veroorzaken voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de wijken. En de versterking wordt aangegrepen om tegelijkertijd de openbare ruimte te verbeteren. Zo komt er meer groen en is er aandacht voor wateroverlast.