NCG organiseert voor de derde keer een bouwtafel

Op donderdag 10 november organiseerde NCG voor de derde keer een zogenaamde bouwtafel. NCG, ingenieurs- en architectenbureaus en aannemers gingen met elkaar in gesprek over de versterkingsplanning van NCG. En over de capaciteit van de bureaus en aannemers die voor de bouwprojecten ingezet kan worden.

Regina Bouius, algemeen directeur van NCG, trapte af en benadrukte het belang van de samenwerking tussen NCG, de bureaus en de aannemers. Tijdens de bijeenkomst stonden de projecten die NCG in 2023 en 2024 uitbesteedt centraal. Het gaat dan om adressen en clusters van adressen waar het ontwerp en de uitvoering van versterkingsmaatregelen met een grote mate van zekerheid gestart kan worden. Daarbij nemen in het algemeen de bureaus het ontwerp en de aannemers de uitvoering van de versterking voor hun rekening.

Of bureaus en aannemers willen inschrijven voor een bepaald project is afhankelijk van de kenmerken van een project. Gaat het bijvoorbeeld om vrijstaande woningen of om rijtjeswoningen en uit hoeveel adressen bestaat een project? NCG vindt het belangrijk dat niet alleen grote bedrijven, maar ook kleine, lokale aannemers en bureaus uit het Noorden zich inschrijven.

 

Tijdens de bouwtafel lichtte NCG de verschillende projecten toe. De aanwezigen konden vervolgens nog meer informatie krijgen tijdens de lunch. Duidelijk werd dat er ook behoefte is om op kleinere schaal door te praten over specifieke projecten.

 

Is een bureau of aannemer geïnteresseerd in een project, dan kan men dat vanaf deze week laten weten. Bureaus of aannemers die aan de criteria voor het project waarvoor ze inschrijven voldoen, stellen we voor aan de eigenaar van een woning (of een ander gebouw). Daarbij kan het zo zijn dat meerdere eigenaren één aannemer moeten kiezen, omdat ze samen in één project zitten.

Over het algemeen werd door de aanwezigen positief gereageerd op de verstrekte informatie. Men  krijgt zo een beter zicht op de opdrachten die eraan komen. De bouwtafel biedt NCG de mogelijkheid om zo vroeg mogelijk afspraken te maken met de bureaus en aannemers. Hiermee hopen we te voorkomen dat projecten vanwege een gebrek aan capaciteit niet van start kunnen gaan.