Advies Wientjes over de dorpenaanpak overhandigd aan Vijlbrief

Bernard Wientjes heeft vandaag zijn advies over de dorpenaanpak overhandigd aan staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw. Dat gebeurde in aanwezigheid van onze algemeen directeur Regina Bouius en wethouder Annelies Usmany in hotel Spoorzicht in Loppersum. In het advies geeft Wientjes aanbevelingen om de dorpenaanpak in Garrelsweer, Zeerijp, Wirdum en Leermens te verbeteren en tot een succes te maken.

Bernard Wientjes werd dit voorjaar aangesteld door de staatssecretaris om de rol van verbinder op zich te nemen voor de dorpenaanpak. Zijn opdracht gaat specifiek over het bevorderen van de dorpenaanpak vanuit het perspectief van de bewoners.

Vier adviezen

Dit zijn op hoofdlijnen de vier adviezen van Wientjes:

  1. Het versterken van de invloed van de gedupeerde in de versterkingsoperatie door het instellen van een dorpsregieteam en een uitvoerend dorpsteam per dorp.
  2. Het aardgasvrij maken van de vier dorpen als een bijdrage tot compensatie voor het geleden leed en het zo veel mogelijk voorkomen van mogelijke nieuwe verschillen bij de verduurzaming van de woningen.
  3. Het wegnemen van onwenselijke en onuitlegbare verschillen ten gevolge van de versterkingsoperatie tussen gedupeerden. Door het vaststellen van een maatwerkkader en het instellen van een onafhankelijke commissie die een analyse en advies uitbrengt over de verschillen in de hele versterkingsoperatie.
  4. Het versterken van de uitvoering van de dorpenaanpak als crisisaanpak. Door het benoemen van een uitvoeringsregisseur en het oprichten van een uitvoeringsprogramma dorpenaanpak binnen de NCG.

Meer weten over deze adviezen en wat staatssecretaris Vijlbrief ervan vindt en ermee gaat doen? Bekijk dan het volledige advies en de reactie van de staatssecretaris op de website van de Rijksoverheid.

Verbeterplan

Algemeen directeur Regina Bouius over het advies: ‘Het advies van Wientjes biedt waardevolle aanknopingspunten en aanbevelingen. Het geeft ons concrete handvatten om de versterkingsaanpak in de vier dorpen te verbeteren. Daar gaan we als NCG mee aan de slag. Sinds mijn komst bij NCG afgelopen september zijn we al bezig met uiteenlopende activiteiten om de versterkingsoperatie te verbeteren. De adviezen van de heer Wientjes gaan we hierbij betrekken. Ook gaan we voor de staatssecretaris in kaart brengen wat de gevolgen van het aardgasvrij maken zijn voor de planning in de vier dorpen. We weten nu al dat dit impact gaat hebben op onze ambitie om de versterking in 2028 af te ronden.’