Start sloop dertien woningen Middelstum

Eind oktober werd gestart met de sloopwerkzaamheden van dertien woningen in Middelstum. Deze woningen zijn onderverdeeld in drie blokken van vier particuliere woningen en één woning van woningstichting Marenland. De oplevering van de nieuwe woningen staat gepland rond de zomer van 2023.

Bij dit project is NCG opdrachtgever, maar kozen de bewoners in het najaar van 2021 Dijkstra Draisma als aannemer. Bij de start van de sloop was een deel van bewoners aanwezig. Onder meer omdat de bewoners lang hebben gewacht op de sloop was het een emotioneel moment. De sloopwerkzaamheden duurden ongeveer vier weken. Vandaag start de aannemer met het heien van de palen en de funderingen. Daarna volgt de rest van de bouwwerkzaamheden.