Aardbevingsbestendig (veilig) in Groningen | Hoe staan we ervoor?

Nationaal Coördinator Groningen publiceert maandelijks de cijfers over de voortgang van de versterking. De cijfers geven inzicht in de resultaten van NCG in 2022 en in de voortgang van de gehele versterkingsopgave. Vandaag publiceerden we de rapportage over november 2022.

Highlights maandrapportage november 2022

  • 7.307 van de 27.224 adressen in de versterkingsopgave zijn op norm (veilig). Dit is 26,8% van het totaal aantal adressen. 2.896 adressen zijn bouwkundig versterkt. Bij 4.249 adressen bleek uit de beoordeling dat het adres voldoet aan de veiligheidsnorm. Versterking is dan niet nodig. Bij 162 adressen was vanwege een andere reden versterking niet nodig.
  • Met 6.768 opgestelde (her)beoordelingsrapporten hebben we de doelstelling voor het aantal in 2022 op te stellen beoordelingsrapporten behaald (2022: doelstelling 6000 (her)beoordelingsrapporten opstellen).
  • In 2022 stelden we t/m november voor 3.171 adressen vast dat ze voldoen aan de veiligheidsnorm en niet versterkt hoeven te worden. Daarmee hebben we de jaardoelstelling voor 'aantal adressen direct op norm' behaald (2022: minimaal 2.500 adressen ‘direct op norm’).
  • In 2022 registreerden we t/m november voor 602 adressen dat ze ‘bouw gereed’ zijn. Deze adressen zijn bouwkundig versterkt en voldoen nu aan de landelijke veiligheidsnorm. Net als vorig jaar zien we dat aannemers de oplevering van een adres afronden in de laatste maand van het jaar. De verwachting is dat we dit jaar rond de 1.000 adressen versterkt opleveren.

De uitgebreide maandrapportage van november 2022 vindt u hier: Resultaten (cijfers) | 30 november 2022.

Vergroot afbeelding
Opening van de versterkte The Readshop in Loppersum