Tijdelijke huisvesting met 58 woningen uitgebreid

Begin december 2022 leverden we 58 tijdelijke woningen op aan de Oling 5 in Appingedam. Om deze locatie bereikbaar te laten zijn voor de bewoners, zorgden we ook voor een tijdelijke brug over de Rechte tocht.*

Medio 2020 startten we dit project met een kadastraal kaartje waarop we meer dan 100 woningen intekenden. Daarna volgde een lange periode van overleg met vertegenwoordigers van de gemeente en bewoners van het woongebied Oling 4. Gescheiden door een brede tocht, grenst dit woongebied aan de noordzijde van ons park voor tijdelijke huisvesting.

Samen met de bewoners en de gemeente stelden we de locatie en hoogte van de tijdelijke brug vast. De tijdelijke brug werd ‘circulair’ ontworpen. Dat wil zeggen dat we gebruik maakten van eerder toegepaste materialen. Zo verwerkten we onder meer de betonliggers uit een viaduct van de rondweg in Groningen in de brug.

Met enige vertraging namen we de brug in gebruik in januari 2022 en konden we starten met het grondwerk voor de nieuwe locatie voor tijdelijke woningen. Hierbij werden we begeleid door een bedrijf dat gespecialiseerd is in het opsporen van ontplofbare oorlogsresten (OOO). En jawel … er werd één granaat gevonden! Met een vertraging van ongeveer een half jaar hebben we begin december uiteindelijk 58 woningen opgeleverd. Bewoners die hun eigen huis moeten verlaten vanwege de versterking kunnen daar nu wonen totdat hun huis wordt opgeleverd.

* Een ‘tocht’ is een gegraven hoofdafvoersloot die polderwater, aangevoerd door zij- en kavelsloten, naar het uitwateringskanaal of de uitwateringssluis afvoert.