Oplevering karakteristieke vrijstaande woning in Wagenborgen

Een karakteristieke vrijstaande woning in Wagenborgen is versterkt opgeleverd. Het traject van verhuizen, versterken en terugverhuizen heeft ongeveer vier maanden in beslag genomen.

Er waren bij deze versterking een aantal bijzondere aspecten. De eigenaren hebben een kinderopvang aan huis, waarvoor een alternatieve ruimte gezocht moest worden. De schoorsteen, die acuut onveilig was verklaard, was ook in de versterking opgenomen en tegelijkertijd liep er een schademelding bij het IMG. Naast alle versterkingsmaatregelen en schades wilde de bewoner ook graag van de mogelijkheid gebruik maken om de woning te verbeteren. Dit is in overleg met Jorritsma Bouw op een goede manier vormgegeven.

Al met al een mooie puzzel om alles tegelijk plaats te laten vinden, maar doordat Jorritsma Bouw ook voor het IMG de schades kon herstellen is dit toch gelukt. Een mooi voorbeeld van mogelijkheden zien en samenwerken om zo de bewoner te helpen.

Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken is er door de aannemer een duidelijke en strakke planning gemaakt. De overlast is hierdoor beperkt gebleven. Voor de eigenaren is het een lang traject geweest. Het duurde ruim een jaar, waar een lange adem voor nodig was en meerdere extra controlemomenten met betrekking tot de veiligheid van de schoorsteen. Al met al zijn de bewoners blij met de snelle realisatie en de wijze waarop deze is verlopen.

Doordat de schoorsteen een karakteristiek element is van de woning mocht deze niet worden vervangen. Er is door de constructeur (W2N) gekozen om deze volgens de naspan-methode te versterken en deze vervolgens te koppelen aan de dakconstructie. Hierdoor is deze enorme schoorsteen behouden gebleven en is de woning op norm verklaard.