Open brief aan inwoners van Groningen

Misschien is dit voor u de zoveelste brief van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Of misschien hoort u voor het eerst of sinds lange tijd van ons. U heeft te maken met de gevolgen van gaswinning. Daarom heeft of krijgt u te maken met onze organisatie. In de versterkingsoperatie gaat nog veel niet goed genoeg. Daar wil ik verandering in brengen. Daarom richt ik deze brief aan u en vertel ik u wat mij is opgevallen en wat ik wil veranderen.
 

Even voorstellen

Om te beginnen, stel ik mij graag aan u voor. Mijn naam is Regina Bouius. In september 2022 ben ik begonnen als Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Ik heb gesproken met honderden mensen bij wie de (kans op) aardbevingen hun leven bepaalt. Ik heb kennisgemaakt met en de verhalen gehoord van eigenaren, bewoners, ondernemers en bewonersbegeleiders. Hierdoor ben ik ervan overtuigd dat het mijn taak is om ervoor te zorgen dat NCG haar plek inneemt naast u als bewoner.
 

Naast elkaar staan

De afgelopen jaren zijn door de overheden veel verschillende spelregels gemaakt. Hierdoor werd het er voor u niet duidelijker en gemakkelijker op. NCG heeft niet voldoende naar u geluisterd en daardoor kreeg u misschien niet wat u nodig had. U en NCG zitten teveel vast aan regels die soms moeilijk uit te voeren zijn. Dit wil ik graag veranderen. En daarom zet ik graag een stap, zodat wij niet langer tegenover u staan maar écht naast u komen te staan.
 

Het is veel te bureaucratisch

Te veel bewoners voelen zich genoodzaakt om in bezwaar en beroep te gaan tegen besluiten van NCG. Dat past bij het beeld dat veel inwoners hebben van onze organisatie: bureaucratisch en soms geen inhoudelijk goede adviezen die als rechtvaardig worden ervaren. Dat kan gaan om adviezen van kostendeskundigen of ingenieursbureaus of fouten in het versterkingsproces zelf. Dat zien inwoners, maar ik hoor het ook van mijn collega’s. Ze signaleren het, maar alsnog lopen ze er soms in vast. Ik zie het als een onbedoeld gevolg van het bedachte systeem.
 

Parlementaire enquête

Het rapport en de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie volgen later dit jaar. De aanbevelingen zullen hopelijk een positief effect hebben op het gasbevingsdossier en daarmee ook op NCG. Ik kan en wil echter niet wachten op de uitkomst van de parlementaire enquête. Elk adres en huis waar we vandaag werken is weer een gezin en een thuis. Er zijn nu al verbeteringen mogelijk die niet kunnen of hoeven wachten.
 

Wat mag u van ons verwachten in 2023

  • We blijven ons richten op de versterking en het halen van onze doelen volgens de planning van de adressen die uw gemeente bij ons heeft aangeleverd.
  • We gaan bezwaren versneld afhandelen, zodat u weet waar u aan toe bent.
  • Onder mijn leiding heb ik binnen NCG een team opgericht dat vastgelopen dossiers vlot kan trekken.
  • Er zijn door u een aantal verzoeken gedaan voor maatwerk rond schrijnende gevallen in uw buurt of dorp. Deze schrijnende situaties en leefomstandigheden van deze bewoners en gezinnen worden versneld opgepakt en daar ga ik of een van mijn directeuren persoonlijk op bezoek.
  • Samen met onze samenwerkingspartners zorgen we dat maatschappelijk werk beschikbaar is voor hen die dat nodig hebben.
  • De adressen die dit jaar aan de beurt zijn voor opname, beoordeling of versterking, horen dat uiterlijk in maart van ons. Ook communiceren we tijdig als deze planning wijzigt.
  • We laten een extern bureau onze planning doorlichten en verbeteren, zodat we beter voorspelbaar kunnen werken.
  • Op onze website zetten we de contactgegevens van onze directie en geven we aan wie voor welk gebied aanspreekbaar is. We willen voor u klaarstaan en benaderbaar zijn.
  • We willen met u in gesprek en naar u luisteren. Daarom gaan we het gebied in om u te ontmoeten en van uw ervaringen te leren.

De menselijke maat: een vertrouwd gezicht

Bewonersbegeleiders zijn en blijven het centrale punt waar alle communicatie tussen NCG en bewoner langs loopt. Van besluiten en formulieren tot beoordelingsrapporten en hulpvragen. Zij zullen een andere verantwoordelijkheid krijgen en daarmee naast u staan. Een eerste aanpassing is daarom dat bewoners aan het begin een startgesprek met hun bewonersbegeleider krijgen.
Het is nodig NCG weer een menselijk gezicht te geven. Versterken en vernieuwen klinkt als een technisch iets, maar ik ben me ervan bewust dat we voor uw thuis en toekomst werken.
 

Alleen ga je sneller, maar samen komen we verder

Het is mijn doel om samen te werken met iedereen die net als ik en mijn collega’s naast de bewoner wil gaan staan. Geen vergaderingen over wie waarvan is, maar gewoon aan de slag. Met uw gemeente, uw provincie, IMG en alle overige instanties waar u mee te maken heeft. Ik doe dat in het belang van de inwoner. In uw belang. Vanuit de gedachte dat u bij één loket of aanspreekpunt terecht kunt en dat wij als overheden achter de schermen voor u aan de slag zijn.

Achterom kijken heeft weinig zin. Graag kijk ik samen met u vooruit om beter verder te gaan.
 

Vergroot afbeelding Regina Bouius-Riemersma
Regina Bouius-Riemersma

Met vriendelijke groet, 

Regina Bouius-Riemersma
Nationaal Coördinator Groningen