Nationaal Coördinator Groningen behaalt doelstellingen voor 2022

Begin 2022 stelde Nationaal Coördinator Groningen vier jaardoelstellingen vast. Daarbij ging het om het aantal uit te voeren opnames en beoordelingen, het aantal te versterken adressen en het aantal adressen waarvoor in 2022 duidelijk moest zijn dat ze voldoen aan de landelijke veiligheidsnorm. Net als voorgaande jaren was het tot aan het einde van het jaar vooral onzeker of de doelstelling voor het aantal te versterken woningen* behaald zou worden. Medio januari werd duidelijk dat alle doelstellingen voor 2022 gerealiseerd zijn.

Regina Bouius, Nationaal Coördinator Groningen: ‘We zijn blij met dit resultaat. Vooral voor onze medewerkers is het goed om te zien dat het harde werken vruchten afwerpt. Dat we ondanks een aantal tegenslagen er samen voor gezorgd hebben dat we 2022 goed kunnen afsluiten. Tegelijkertijd beseffen we heel goed dat veel bewoners onze resultaten anders ervaren. Ondanks de goede resultaten over 2022, zien zij dat nog niet terug in hun eigen situatie. Voor ruim 8.000 adressen in de versterkingsopgave geldt dat hun woning of hun bedrijfspand, hun zorginstelling of school voldoet aan de landelijke veiligheidsnorm. Dat is mooi, maar het betekent ook dat voor ruim 19.000 adressen geldt dat het versterkingstraject nog niet is afgerond. Ook deze bewoners van het aardbevingsgebied willen we zo snel mogelijk zekerheid en perspectief bieden. Door vaart te houden in de versterkingsopgave, maar zeker ook door te luisteren naar hun verhaal en aan te sluiten bij hun behoeftes. Zo streven we ernaar minder bureaucratisch te werk te gaan en knelpunten sneller dan voorheen daadkrachtig op te lossen. Bij elk adres en huis waar we werken gaat het om een gezin en een thuis. Een thuis waar je met plezier kunt wonen en je veilig moet kunnen voelen.’

Highlights maandrapportage december 2022

  • 8.065 van de 27.234 adressen in de versterkingsopgave zijn op norm (veilig). Dit is 30% van het totaal aantal adressen. 3.326 adressen zijn bouwkundig versterkt. Bij 4.574 adressen bleek uit de beoordeling dat het adres voldoet aan de veiligheidsnorm. Versterking is dan niet nodig. Bij 165 adressen was vanwege een andere reden versterking niet nodig.
  • Met 7.262 opgestelde (her)beoordelingsrapporten hebben we de doelstelling voor het aantal in 2022 op te stellen beoordelingsrapporten behaald (2022: doelstelling 6000 (her)beoordelingsrapporten opstellen).
  • In 2022 stelden we voor 3.499 adressen vast dat ze voldoen aan de veiligheidsnorm en niet versterkt hoeven te worden. Daarmee hebben we de jaardoelstelling voor 'aantal adressen direct op norm' behaald (2022: minimaal 2.500 adressen ‘direct op norm’).
  • In 2022 registreerden we voor 1.032 adressen dat ze ‘bouw gereed’ zijn. Deze adressen zijn bouwkundig versterkt en voldoen nu aan de landelijke veiligheidsnorm. De jaardoelstelling voor 'aantal bouwkundig te versterken adressen’ is daarmee behaald (2022: minimaal 1.000 adressen bouwkundig versterkt.)

Meerjarenversterkingsplan

Voor 19.000 adressen is het versterkingstraject nog niet afgerond. Op dit moment verwachten we dat nog 12.000 adressen daadwerkelijk versterkt moeten worden. Met het behalen van de doelen voor 2022 houden we vast aan de doelstelling om bijna alle opnames en beoordelingen in 2023 af te ronden. Voor (bijna) alle adressen in de versterkingsopgave is eind 2023 duidelijk of een woning voldoet aan de veiligheidsnorm of dat een woning versterkt moet worden. Ook gaan we ervan uit dat het streven om in 2028 de versterking af te ronden haalbaar is. De stijgende lijn in het aantal uitgevoerde beoordelingen en bouwkundig versterkte woningen geeft vertrouwen voor de komende jaren.

Aantal adressen

2020

2021

2022

Beoordelingen uitgevoerd 4.178 4.110 7.262
Bouwkundig versterkt 587 656 1.032
Voldoet aan landelijke veiligheidsnorm, niet versterkt - 1.148 3.499
Voldoet aan landelijke veiligheidsnorm op 31-12 1.769 (7%) 3.568 (13%) 8.065 (30%)

De uitgebreide maandrapportage van december 2022 vindt u hier: Resultaten (cijfers) | 31 december 2022.