Presentatie aardbevingsrapport: erkenning van Gronings leed en versterking vereenvoudigen

Vandaag presenteerde de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen haar eindrapport. Regina Bouius-Riemersma,  Nationaal Coördinator Groningen, volgde de presentatie samen met het Groninger Gasberaad in het dorpshuis van Garmerwolde.

Vergroot afbeelding Regina zit op een stoel in een kring. Ze is in gesprek met bewoners die ook op een stoel zitten.
Beeld: ©NCG / NCG

Na de presentatie reageerde Regina als volgt: ‘Wat goed dat de Groningers vandaag de erkenning krijgen die ze verdienen. Er is duidelijk uitgesproken dat de belangen van de Groningers jarenlang genegeerd zijn. En dat er veel leed is. Tegelijkertijd begrijp ik dat bewoners aangeven dat dit vooral een bevestiging is van wat we in Groningen al lang weten. Voor ons is het weer een extra stimulans om de versterking te verbeteren.

De adviezen van de commissie voor de versterking hebben we goed gehoord. Aanbevelingen zijn onder meer dat er snel duidelijkheid komen voor de bewoners als het gaat om de versterking. Knelpunten binnen een versterkingstraject moeten sneller opgelost worden. De aanpak moet vooral gebiedsgericht zijn en er moet meer keuzevrijheid en inspraak voor bewoners komen. Ook het behoud van cultureel erfgoed werd genoemd.  Wat we vooral niet moeten doen is reorganiseren en nieuwe regels bedenken.

De komende tijd gaan we het rapport goed bestuderen. Samen met alle betrokkenen gaan we kijken wat dit voor de versterking betekent en hoe we hiermee verder gaan.’

Na de presentatie in Garmerwolde vertrok Regina naar het versterkingspunt in Ten Boer waar ze met bewoners en NCG-medewerkers verder praatte over het eindrapport. ‘Dat is ook waar we de komende tijd meer op gaan inzetten. Vanuit de versterkingspunten willen we in gesprek zijn en blijven met de bewoners.’

Hoe nu verder?

Staatssecretaris Vijlbrief is op 27 en 28 februari in Groningen. Hij gaat dan met bewoners en maatschappelijke organisaties in gesprek over het eindrapport en de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie. De reacties neemt hij mee in de uiteindelijk kabinetsreactie. Die kabinetsreactie wordt eind april verwacht. Dan wordt ook duidelijk welke stappen gezet worden naar aanleiding van het eindrapport van de onderzoekscommissie.