Versterking en renovatie van Wooncentrum Langs de Lijn in Bedum

Het wooncentrum Langs de Lijn in Bedum versterkten we vanuit het Zorgprogramma. Het gebouw bestaat uit drie verdiepingen. De begane grond gebruikt zorginstelling ’s Heeren Loo voor het wooncentrum Langs de Lijn. Hier wonen mensen voor wie het moeilijk is om thuis te blijven wonen. ’s Heeren Loo biedt hen begeleiding met als doel zo zelfstandig mogelijk te leven. De eerste en tweede verdieping zijn in het bezit van woningstichting Wierden & Borgen, die de woningen op deze etages verhuurt. 

Uit de inspectie van het gebouw bleek dat Langs de Lijn niet voldeed aan de landelijke veiligheidsnorm. Het moest versterkt worden. Op de eerste verdieping waren versterkingsmaatregelen niet nodig. Op de tweede verdieping was het nodig de plafonds aan de muren te koppelen met hoekijzers. Op de begane grond moest de fundering versterkt worden. Een behoorlijke ingreep wat betekende dat de cliënten van ’s Heeren Loo tijdelijk ergens anders moesten wonen.

Fundering versterkt

De betonnen vloer van de begane grond bestaat uit dikke betonnen systeemplaten. Om bij de fundering te kunnen maakte de aannemer een gat in de vloer door een systeemplaat te verwijderen. Daarna werd de fundering – een vlechtwerk van betonnen balken dat rust op de heipalen daaronder – verstevigd. Dit deed de aannemer door via het gat in de vloer extra ijzeren balken aan het raamwerk te koppelen. De fundering kreeg daardoor meer stevigheid.

Versterking afgerond, maar bewoners nog niet terug

De versterking is afgerond, maar de bewoners van de begane grond kunnen nog niet terug. ’s Heeren Loo greep de versterking aan om het gebouw ook te renoveren. De renovatie neemt ongeveer een jaar in beslag. Daarna kunnen er weer cliënten gehuisvest worden op de begane grond.