Dorpshuis Eenum versterkt weer in gebruik

Van de ruim 27.000 adressen in het versterkingsprogramma, gaat het bij 39 adressen om een dorpshuis. In een dorpshuis zijn grotere groepen mensen tegelijkertijd aanwezig. Daarom vormen de dorpshuizen een speciale categorie binnen de versterking en zijn ze met voorrang aangepakt. Tijdens het versterkingstraject van een dorpshuis werkt NCG nauw samen met de gemeente en het bestuur van het dorpshuis.

De versterking van het dorpshuis in Eenum was een zorgvuldig en mede daardoor ook een langdurig traject. Zo presenteerden we het versterkingsadvies en de uit te voeren maatregelen in 2018 aan het bestuur van het dorpshuis. 

Wensen bestuur

Het plan om de versterkingsmaatregelen aan de binnenkant van het pand uit te voeren was voor het bestuur onbespreekbaar. Er was al sprake van ruimtegebrek. Ook wilde het bestuur de toiletgroep naar de buitenzijde van het dorpshuis verplaatsen en de ruimtes in het dorpshuis anders indelen. Samen met het bestuur hebben we de plannen voor de versterking aangepast. Naar wens van het bestuur zijn de  versterkingswerkzaamheden aan de buitenkant van het gebouw uitgevoerd. Daardoor was het ook mogelijk om het dorpshuis beter te isoleren. Ook de gewenste uitbouw voor de toiletgroep werd in het ontwerp meegenomen.  
 

Versterkingsmaatregelen

Na het zorgvuldige voorbereidingstraject werd in mei ‘22 gestart met de werkzaamheden. In november ‘22 leverde Timmerbedrijf Jan Boss uit Wirdum de versterkingsmaatregelen voor het dorpshuis op. Dit betekent onder meer dat er een nieuw houten frame rondom het dorpshuis is geplaatst waaraan de instabiele binnenmuur is gekoppeld, de gevel aan de vloer en de verdiepingsvloer is gekoppeld en dat de dakconstructie aan de binnenkant stalen schoren* kreeg.
 

Oplevering

De werkzaamheden die het bestuur zelf liet uitvoeren leverde Jan Boss in januari 2023 op. De lokale hovenier richtte de tuin rondom het vernieuwde dorpshuis opnieuw in. De eerste activiteiten hebben inmiddels alweer plaatsgevonden in het versterkte dorpshuis. 

* Een schoor is een schuin geplaatste balk, paal of stijl die de stijfheid van een constructie vergroot.