Bewoners De Rippert in Holwierde kiezen aannemer

Op 23 februari kozen de bewoners van De Rippert, een straat in Holwierde, voor Plegt-Vos als aannemer voor hun sloop- en nieuwbouwtraject. In totaal gaat het om twaalf woningen, allen twee-onder-één-kapwoningen. Binnen sloop- en nieuwbouwtrajecten is het gebruikelijk dat bewoners uit één straat of wijk samen kiezen voor een aannemer. Op die manier houden bewoners de regie in het versterkingsproces.

Proces aannemerskeuze

In april 2022 vond de eerste bewonersbijeenkomst plaats en werden de bewoners geïnformeerd over de sloop- en nieuwbouwplannen. In aanloop naar de aannemerskeuze zijn er verschillende bewonersbijeenkomsten geweest. Begin februari stelden twee aannemers zich aan de bewoners voor en presenteerden zij hun plan van aanpak. Na de presentaties konden bewoners vragen stellen aan de aannemers, NCG en de gemeente. De bewoners toonden een enorme betrokkenheid en kwamen met een heleboel vragen. Bewoners ontvingen een reactie op alle vragen, kregen de tijd om na te denken over hun keuze en stemden vervolgens op de aannemer van hun voorkeur. Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in Cadanz Welzijn werd de uitslag bekend gemaakt. Wie niet aanwezig was, kon de bijeenkomst volgen via een livestream.

Planning

Nu de keuze voor de aannemer is gemaakt kan er worden toegewerkt naar de uitvoering. De planning is om begin 2024 te starten met de uitvoering van het project. Het streven is om de woningen eind 2024 op te leveren.