Schoolklas en inwoners Rottum bezoeken bijzondere archeologische vondst

Bij een versterkingsproject in Rottum is een bijzondere archeologische vondst gedaan. Begin maart werd daar al veel aandacht aan besteed door verschillende media. Afgelopen dinsdag konden onder andere de groepen zes, zeven en acht van de basisschool in Usquert en inwoners uit het dorp de vondst met eigen ogen aanschouwen. 

Middeleeuws graf

In Rottum werd op slechts dertig centimeter onder de grond een middeleeuws graf met tientallen botresten en skeletten gevonden. Het graf ligt vlakbij de plaats waar jarenlang een klooster heeft gestaan. In de negentiende eeuw werd op dezelfde plek een boerderij gebouwd. De wierde waarop het huis staat dat versterkt wordt, heeft een monumentale status. Daarom werden bij de versterkingswerkzaamheden ook archeologen betrokken die het gebied onderzochten. Bij de skeletten die werden gevonden ging het opvallend vaak om kinderen. Gevonden textielresten van kleding en gespen wezen erop dat de lichamen uit de periode tussen 1300 en 1400 komen. De archeologen denken nog enkele weken nodig te hebben om het onderzoek af te ronden. 

De NOS maakte op 7 maart 2023 een video over dit onderwerp.