Versterking in Woltersum komt op gang

In het dorp Woltersum tussen Groningen en Appingedam begint de versterking nu goed op gang te komen. 

In het dorp zijn zestien tijdelijke woningen geplaatst. De locatie voor deze tijdelijke huisvesting is in goed overleg tussen gemeente, bewoners en NCG gekozen. Bewoners kunnen in deze woningen terecht als hun huis intensief wordt versterkt of wanneer het gesloopt en nieuw gebouwd wordt. De eerste bewoners namen medio april hun intrek in hun tijdelijke onderkomen. Dit was eerder dan gepland. Tijdelijke huisvesting is vaak een belangrijke voorwaarde om met de versterking van een woning van start te kunnen gaan.

Hoe die versterking in zijn werk gaat is sinds eind april te zien aan de K. de Boerweg 43. De bewoners van deze woning stellen hun huis met regelmaat open voor dorpsbewoners die geïnteresseerd zijn in de versterking van een woning. Hierdoor kunnen zij zich beter voorstellen wat er straks eventueel met hun eigen huis gaat gebeuren. Een mooi gebaar van deze bewoners en de betrokken aannemer; als NCG werken we daar natuurlijk graag aan mee. 

Ten slotte zijn er inmiddels meerdere woningen opgeleverd in Woltersum, waaronder een woning aan de Kollerijweg. Tijdens het versterkingstraject van deze woning was de bewoner aanwezig bij de meeste bouwvergaderingen. Daardoor konden de aannemer en NCG kleine of grote vraagstukken direct met de bewoner bespreken en oplossen. Na het afronden van de laatste opleverpunten kon de bewoner weer terugverhuizen naar zijn versterkte woning.