Aan het woord

'Energie steken in monumenten': verduurzamen van gebouwd erfgoed

Op woensdag 17 oktober vond een kennissessie plaats over de verduurzaming van gebouwd erfgoed. Ruim 100 mensen, variërend van monumenteigenaren, beleidsmedewerkers van diverse overheden en medewerkers van organisaties en kennisinstellingen, waren aanwezig in het Provinciehuis in Groningen.  

Deze Kennissessie Verduurzaming erfgoed was een gezamenlijk initiatief van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de provincie Groningen. Verschillende sprekers vertelden over hun ervaring met reeds uitgevoerde projecten. Op de informatiemarkt konden bezoekers meer te weten komen over subsidies en regelingen rondom verduurzaming van erfgoed.

Verbinding

Gedeputeerde Fleur Gräper - van Koolwijk sprak als eerste over onder andere de verbinding van het thema Verduurzaming Erfgoed, met de opgave Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap (ERL) en met het Nationaal Programma.

RCE: Aandachtspunten verduurzaming

De RCE ging in op diverse aandachtspunten bij het verduurzamen van een monument. Bijvoorbeeld de 4 M's:

  • Meter (hoe hoog is het energieverbruik);
  • Monument (weet wat van historische waarde is);
  • Maatwerkadvies (bij monumenten is er altijd sprake van maatwerk);
  • Maatregelen (welke zijn er mogelijk).

Ook de maatregelen voor verduurzaming werden besproken. Hierbij valt te denken aan:

  • Minder energie verbruiken;
  •  Beter isoleren van het pand;
  • Aanbrengen van energiebesparende installaties.

Tochtstrips en plisségordijnen leveren al een behoorlijke besparing op en zijn relatief gemakkelijk aan te brengen. Als je gaat voor drastischere maatregelen, laat deze dan uitvoeren door een deskundige, adviseert RCE. Mensen in de zaal reageerden hierop door aan te geven dat veel eigenaren al sinds jaar en dag zelf de werkzaamheden aan hun pand uitvoeren.

Aan de hand van twee presentaties over concrete voorbeelden, namelijk 'Enne Jans Heerd' door Mayke Zandstra en Bram Verhave en 'Erve Oostwold' door de heer Oudemans, werd gediscussieerd over de voor- en nadelen van het afschaffen van de fiscale aftrek en de subsidieregelingen. Ook de rol van de gemeente kwam aan bod. Huub Emons van de gemeente Winsum gaf de zaal enkele adviezen mee, waaronder het advies om vroegtijdig in gesprek te gaan met de monumentencommissie over de plannen. Eefje van Duin van het Erfgoedloket ging vervolgens verder in op de diverse financieringsmogelijkheden die er zijn.

Een aantal vertegenwoordigers van  regelingen stonden na de kennissessie op de informatiemarkt om geïnteresseerden verder te adviseren over de mogelijkheden voor het verduurzamen van erfgoed.