"Ik ben voor ondernemers een adviseur, klankbord en zaakbegeleider ineen"

Aan het woord

Bedrijven hebben net als bewoners te maken met de gevolgen van de aardbevingen. Ondernemers met vragen, behoefte aan advies, informatie of gewoon een luisterend oor, kunnen terecht bij ondernemersadviseur Willem Oldejans, werkzaam bij NCG. "Ik ben een adviseur, klankbord en zaakbegeleider ineen", omschrijft hij zelf. 

Als het gaat om het versterken van panden en gebouwen wordt vaak meteen gedacht aan woningen, merkt Oldejans. Een misverstand. "Want er zijn in de provincie ook een kleine 4000 bedrijfspanden die moeten worden onderzocht."

Gevolgen versterking

Zo’n versterking van een bedrijfspand kan voor een ondernemer behoorlijk wat financiële en praktische gevolgen hebben, ziet Oldejans in de dagelijkse praktijk. "Een pand dat versterkt wordt, kan misschien tijdelijk niet gebruikt worden. Dat betekent dat je als ondernemer inkomsten en omzet misloopt, maar wellicht ook dat jouw personeel niet aan het werk kan of dat je op zoek moet naar een ander, tijdelijk onderkomen."

"Wat dat betreft heb ik een netwerkfunctie: ik breng ondernemers in contact met de juiste partijen en wijs ze tegelijkertijd op het bestaan van bepaalde regelingen."

Ondernemers die hier mee te maken krijgen, kunnen een beroep doen op Oldejans. Hij voorziet ze dan van advies of brengt ze in contact met de juiste partijen. "Ondernemers zien soms door de bomen het bos niet meer. Maar voor ondernemers met inkomstenderving is er bijvoorbeeld een compensatieregeling. Ook voor bedrijven die als gevolg van de versterking tijdelijk elders gehuisvest moeten worden, is er een regeling", geeft Oldejans als voorbeeld. "Wat dat betreft heb ik een netwerkfunctie: ik breng ondernemers in contact met de juiste partijen en wijs ze tegelijkertijd op het bestaan van bepaalde regelingen."

Klankbord

Soms is Oldejans vooral een klankbord die de ondernemer een spiegel voorhoudt. "Ik heb al een paar keer met ondernemers om tafel gezeten die al wat meer op leeftijd waren. Je kunt je dan voorstellen dat dat zo’n versterkingstraject een moment is om na te denken over mogelijke overdracht van jouw bedrijf of om te stoppen . Dat is natuurlijk een ingrijpend proces, maar ik kan mensen wel voorstellen om dit scenario ook mee te nemen.."

"Maar het versterken van jouw pand kun je natuurlijk ook aangrijpen om juist dan zelf ook investeringen te doen, die tegelijk met de versterking worden uitgevoerd. Een mooi voorbeeld is een ondernemer die zijn gecombineerde woon/bedrijfspand graag wil splitsen in een afzonderlijke woning en bedrijfspand. Juist door de ingrijpende versterking bleek dit, uiteraard met een eigen bijdrage, mogelijk."

Een andere keer is alleen al het bieden van een luisterend oor al genoeg. "Ik heb ook niet altijd een oplossing, maar vaak is het voor mensen  fijn als ze hun verhaal kunnen doen."