“We moeten het hoofddoel van versterken in de gaten houden, maar het is ook belangrijk dat men zich veilig voelt”

Aan het woord

Peter Spijkerman is sinds 1,5 jaar directeur van Nationaal Coördinator Groningen. Vanaf 1 januari is NCG officieel een organisatie die gericht is op productie en realisatie van versterkte huizen. ”Vanaf dit moment mogen we groeien naar 450 personeelsleden. Tegelijkertijd hebben we als doel dat de productie op gang komt: we verbouwen met de winkel open.”

Vergroot afbeelding Peter Spijkerman
Beeld: NCG
Peter Spijkerman

Peter is bezig de organisatie neer te zetten, ook is hij betrokken bij een aantal individuele dossiers. Bij NCG zijn allerlei kaders niet aanwezig of die kaders zijn aan verandering onderhevig. “Er komen steeds nieuwe bestuurlijke afspraken. We kijken hoe we zaken aanpakken en onder welke NPR. Ook brengen we regelmatig in kaart wat wel en wat niet in aanmerking komt voor vergoeding en wat dat betekent voor het werkproces.”

Meters maken

Ondanks alles is Peter blij dat alles nu draait. De uitdaging voor hem is het laten zien aan bewoners dat NCG daadwerkelijk panden aan het versterken is en dat dit aantal blijft stijgen. “Bewoners wachten al zo lang, mensen zien het nog niet. Ze willen weten wat het betekent wanneer blijkt dat hun woning niet veilig is."

"Ik kan niet goedmaken wat er de afgelopen jaren is gebeurd, maar ik ben wel positief over het beoordelen van meer woningen en dat dit ook echt gebeurt.”

Perspectief bieden

Nationaal Coördinator Groningen wil de Groningers perspectief bieden door ervoor te zorgen dat er voortgang zit in de versterking, door ze vanaf het begin hierbij te betrekken en verduurzaming mee te nemen in de versterking. “Dit is niet alleen een veiligheidsoperatie meer. Dat betekent wel dat we extra stappen zetten, maar zo proberen we naast de versterking iets positiefs te bieden.”

Werken in tijden van corona

Vanwege corona zit Peter ook veel thuis en een aantal dagen per week is hij op het kantoor in Groningen aanwezig. Zijn dag bestaat vooral uit online en telefonische afspraken, dit kan erg vermoeiend zijn. Ook hij mist het persoonlijke contact met anderen . “Maar het heeft ook zijn voordelen: het geeft rust, ik hoef minder te reizen en ik werk een stuk effectiever.”