Regiobouwmeester | Versterken met oog voor het karakter van Groningen

De regiobouwmeester heeft binnen de versterkingsopgave oog voor de kwaliteit van de leefomgeving van Groningers. En voor het behoud van het karakter van Groningen. Aansluiten bij de wensen van bewoners voor hun omgeving en aandacht voor de cultuur en geschiedenis van Groningen is daarbij heel belangrijk. De opdracht NCG blijft wel: ervoor zorgen dat alle gebouwen in Groningen in 2028 aardbevingsbestendig zijn.

Per 1 september 2023 stelde NCG Enno Zuidema aan als regiobouwmeester in het aardbevingsgebied. Dit sluit aan bij maatregel Meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit tijdens de versterking. ​​​​Dit is maatregel 13 van de 50 kabinetsmaatregelen naar aanleiding van het rapport van de Parlementaire Onderzoekscommissie Aardgaswinning Groningen. 

Wat doet de regiobouwmeester?

De regiobouwmeester brengt ‘het versterken van dorpen, wijken en huizen in Groningen vanuit veiligheid’ en ‘het oog hebben voor de Groninger cultuur en historie’ dichter bij elkaar Vanzelfsprekend betrekt hij daar ook bewoners, architecten, aannemers, de gemeenten en de provincie bij. Hun verschillende ideeën over het karakter van Groningen zal hij met elkaar verbinden. Om samen tot een aanpak van de versterking voor een bepaald gebied te komen.

De regiobouwmeester heeft een onafhankelijke rol binnen NCG. Hij kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de NCG-directie. De kennis van de regiobouwmeester is vooral belangrijk bij adressen waarbij nog invloed kan worden uitgeoefend op het uitvoeringsontwerp. En bij projecten waarbij meerdere adressen tegelijk versterkt worden.  


Laatste update: 04-09-2023