Maatregel 28 | Woningen die nog versterkt moeten worden aardgasvrij(-gereed) maken

Direct na de presentatie van de kabinetsreactie op 25 april 2023 is NCG gestart met de uitwerking van maatregel 28. Belangrijke opdracht bij het uitwerken van deze maatregel is dat het niet mag leiden tot een verschuiving van de planning voor de hele versterkingsopgave. Het mag de versterkingsopgave niet vertragen. Daarom kiezen we voor aardgasvrij-gereed en niet voor aardgasvrij maken. Als uw woning voldoet aan de voorwaarden betekent dit dat we de versterking kunnen combineren met isolerende maatregelen. 

Maatregel 28 van het kabinet is een reactie op het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie. Het kabinet beschrijft de maatregel als volgt:

‘Voor bewoners die nog wachten op een ingrijpende (zware of middelzware) versterking van de woning wil het kabinet isolatiemaatregelen laten toepassen gelijktijdig met de versterking van hun huis. Het budget voor de NCG wordt hiervoor opgehoogd. Uitgangspunt bij deze aanpak is dat de versterking niet vertraagd wordt, en dat deze huizen uiterlijk in 2028 zijn versterkt en verduurzaamd naar het niveau van aardgasvrij of aardgasvrij gereed. De NCG zal samen met bewoners tot een maatwerkoplossing komen, voor de huizen die nog versterkt moeten worden. Uiteraard is deze koppeling niet verplicht. Bewoners kunnen zelf kiezen of ze gebruik willen maken van deze mogelijkheid tot verduurzaming.’

De maatregel is op 31 mei 2023 ingegaan, maar het uitwerken van deze maatregel hebben we nog niet afgerond. Dat betekent dat we in grote lijnen weten hoe we de maatregel in de praktijk gaan toepassen. We weten ook dat we in de praktijk situaties tegenkomen die niet passen in die grote lijnen. Al doende zullen we het beleid voor deze maatregel verder uitwerken.

Aardgasvrij(-gereed): wat betekent dit voor u?

Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen. Het beleid voor het uitvoeren van deze maatregel is in ontwikkeling. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Meest gestelde vragen

Meer vragen?

Heeft u vragen over het combineren van isolerende maatregelen en de versterking? Stel deze dan aan uw bewonersbegeleider of aan uw projectleider.


Laatste update: 08-11-2023