Kamerbrief aanstelling Nationaal Coördinator Groningen

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over de rol en positie van de Nationaal Coördinator Groningen. De Nationaal Coördinator Groningen heeft als taak om te bouwen aan de veiligheid en leefbaarheid in Groningen.