Rapport Validatieonderzoek schades aan de randen

In 2016 heeft TU Delft in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een validatieonderzoek uitgevoerd. Onafhankelijke deskundigen van de TU Delft hebben onderzocht of de onderzoeksmethode en de conclusies uit een eerder onderzoek van Arcadis naar aardbevingsschade aan de randen van het aardbevingsgebied correct zijn.

Arcadis concludeerde in dat onderzoek, dat in opdracht van NAM is uitgevoerd, dat de kans op schade door aardbevingen aan alle gebouwen in de onderzoeksgebieden aan de rand van het Groninger gasveld verwaarloosbaar klein is. Uit het onderzoek van TU Delft is gebleken dat deze conclusie te stellig en onvoldoende onderbouwd is.

TU Delft stelt dat het aantal onderzochte panden door Arcadis te klein is om een algemene uitspraak te doen over alle panden met schade in het gebied. De kans dat schade die aan de gaswinning te wijten is door toeval over het hoofd wordt gezien, is daardoor te groot.