Vragen en antwoorden validatieonderzoek

Voor de bewoners/eigenaren in Groningen die schade hebben gemeld buiten de schadecontour  is het van belang om te weten of de conclusie dat ‘de kans op schade door aardbevingen  bij hen verwaarloosbaar  klein is’ gefundeerd is en dat daarmee in veel gevallen terecht geen technische inspectie wordt uitgevoerd. NAM heeft daarom aan de NCG gevraagd het onderzoek te valideren. De NCG heeft de opdracht vervolgens aan een groep wetenschappers  van de Technische Universiteit  Delft gegeven. Samen met vertegenwoordigers  van lokale overheden en maatschappelijke  organisaties  heeft de NCG het onderzoek begeleid.