Data-analyse tiltsensoren Groningen

Voor aanvang van de pilot tiltsensoren heeft NCG aan Deltares en TNO gevraagd om een analyse uit te voeren van de op dat moment beschikbare data van tiltsensoren in Groningen. Op basis van de uitkomsten van die data-analyse zijn aanbevelingen gedaan ten behoeve van de pilot tiltsensoren