Verslag kennistafel Leefbaar en Kansrijk Groningen

Op 14 juni 2018 organiseerde het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen een eerste kennistafel. De uitkomsten van de kennistafel zijn vastgelegd in een verslag.

Bij de kennistafel waren 35 experts aanwezig uit de wetenschap, overheid, private sector en van belangengroeperingen. Samen hebben ze gediscussieerd en kennisvragen in kaart gebracht. Basis hiervoor was een literatuurstudie naar de maatschappelijke gevolgen van bodembeweging in Groningen.

Deze eerste kennistafel had als doel om een breed beeld te krijgen van de thema’s en vragen die leven rondom leefbaar en kansrijk Groningen. De uitkomsten komen terecht in een kennisagenda. Ook vormen ze de basis voor volgende kennistafels.