Aanvraagformulier Pilot MKB-compensatieregeling

Met dit digitale aanmeldingsformulier kunt u een aanvraag indienen voor de pilot MKB-compensatieregeling . U krijgt dan een ontvangstbevestiging van het secretariaat. In het formulier vindt u instructies voor het invullen en aanvragen.
Op de pagina Van aanvraag tot besluit kunt u lezen hoe uw aanvraag wordt behandeld.