Aanvullende afspraken Stad Groningen en EZ

Programmatische aanpak preventief versterken van Stad Groningen
Aardbevingen als gevolg van gaswinning raken de veiligheid en economische continuïteit van de regio Groningen. Dit geldt met name voor het kerngebied van de aardbevingen ten noord oosten van de stad Groningen, waarbij de stad Groningen als economisch centrum fungeert.