Presentatie informatiebijeenkomst 19 maart 2016 't Zandt

Presentatie over versterking en gebiedsgerichte aanpak.