Aanvullend advies werkgroep Maatgevende aardbevingsbelasting

Aanvullende inzichten over de LoC-toets op de aardbevingsbestendigheid van de chemische industrie in Groningen.