LoC Toetsmethode

LoC-toetsmethode inclusief technische specificaties, TU Delft, februari 2017

In 2018 heeft het kabinet besloten om de gaswinning op termijn stop te zetten. Over de gevolgen van dit besluit voor de versterkingsaanpak heeft de Mijnraad op 2 juli 2018 een advies uitgebracht. In dit advies wordt niet ingegaan op industriële installaties. Daarom heeft Nationaal Coördinator Groningen aanvullend advies van de werkgroep maatgevende aardbeving (WMA) gevraagd. Op basis van dit advies is de LoC- toetsmethode ongewijzigd gebleven.