Review Hanzehogeschool Groningen over huizen met een normaal risicoprofiel in batch 1.581

Een uitwerking van de review geschreven in het Engels.