Notitie bij CBS Woningmarktonderzoek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben beiden onderzoek gedaan naar de prijsontwikkeling van koopwoningen in Noordoost-Groningen. De conclusies die in beide onderzoeken zijn gepresenteerd komen niet op alle punten overeen. De opdrachtgever van het CBS-onderzoek, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), heeft daarom gevraagd in deze notitie de verschillen en de oorzaken van die verschillen nader toe te lichten.