Kwartaalrapportage april tot en met juni 2017

Kwartaalrapportage NCG tweede kwartaal, periode april tot en met juni 2017