Bijlagen bij rapport onderzoek oorzaken schade

Bijlagen bij rapport

Onderzoek naar de oorzaken van bouwkundige schade in Groningen
Methodologie en case studies ter duiding van de oorzaken