Onderzoek CBS Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd onderzoek te doen naar de ontwikkeling van de verkoopbaarheid en verkoopprijzen van woningen in het aardbevingsgebied.

De ontwikkeling van de woningmarkt rondom het Groningenveld wordt beschreven in een reeks halfjaarlijkse rapporten. Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van de woningmarkt in het tweede kwartaal van 2018 ten opzichte van het derde kwartaal van 2012.