BuildinG Advies Kennisagenda 2019

NCG heeft in 2017 aan BuildinG opdracht gegeven om het kennisplatform ‘Bouwen en Versterken’ in te richten. In het kader van het kennisplatform worden kennistafels georganiseerd met als doel kennisvragen te identificeren en prioriteren. Op basis van de resultaten van deze kennistafels wordt jaarlijks door BuildinG aan NCG een advies uitgebracht om de kennistafel te actualiseren. Dit rapport geeft de tweede update van de kennisagenda op basis van de bijeenkomsten die in 2018 hebben plaatsgevonden.