Rapportage Eigen Huis Marktindicator - Regionaal Q1 2019

TU Delft voert in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen de Eigen Huis Marktindicator Regionaal. Hiermee wordt het vertrouwen onder woonconsumenten in de koopwoningenmarkt in het aardbevingsgebied gemeten. In het rapport Eigen Huis Marktindicator regionaal (Q1 2019) zijn de uitkomsten van het eerste kwartaal van 2019 beschreven.