Position paper monumenten

Technisch achtergronddocument aardbevingsbestendig bouwen

In juni 2019 heeft het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) een Position paper monumenten uitgebracht. Met dit technische achtergronddocument kunnen constructeurs, vergunningverleners en eigenaren bij monumenten meer maatwerk leveren als zij de Nederlandse praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen volgen, de NPR 9998. Op deze manier kan bij het versterken van monumenten in de provincie Groningen de cultuurhistorische waarde zo goed mogelijk behouden blijven. Nationaal Coördinator Groningen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed leverden een inhoudelijke bijdrage aan het document en financierden het mede. De Position paper monumenten is te downloaden via de website van het NEN