Verslag Critical review woningmarktonderzoeken

In opdracht van Nationaal Coördinator Groningen heeft de Rijksuniversiteit Groningen een critical review georganiseerd over onderzoek naar de ontwikkeling van woningwaarde in het aardbevingsgebied. Het verslag beschrijft de opzet van de critical review en de conclusies en aanbevelingen.