Verslag Kennistafel - Zorgvastgoed

Op 11 april 2019 is door BuildinG de zesde kennistafel van het Kennisplatform Bouwen en Versterken georganiseerd met als thema ‘Zorgvastgoed’.

Een kennistafel is een bijeenkomst te Groningen, waarbij kennisvragers en kennisaanbieders bij elkaar komen. Bij een kennistafel wordt kennis met elkaar gedeeld, bediscussieerd en gerelateerd aan (nieuwe) vragen die leven in het aardbevingsgebied en in de wetenschap. De kennistafels zijn gericht op geïnformeerde deelnemers vanuit burgerorganisaties, belangenorganisaties, overheden en bedrijven. Het aanbod van de kennis wordt verzorgd door kennisinstellingen met kennis en ervaring van het aardbevingsgebied en door bedrijven met kennis van en ervaring met de toepassing van deze kennis.