Verslag Cricital Review - Regionale economie

De vierde critical review vond plaats in november en december 2018 en had als thema de regionale economie, met als specifieke focus de sociaal-economische structuur van het aardbevingsgebied. De centrale vraag van deze critical review luidt: welke concrete maatregelen kunnen worden genomen om het aardbevingsgebied sociaaleconomisch te versterken? De vraag is actueel, onder andere omdat de regionale economie niet krachtig is en vermindering en stop van de aardgasproductie naar verwachting zal leiden tot verlies van banen. Verder vond deze critical review plaats ten tijde van de opbouw van het Nationaal Programma Groningen en was ook bedoeld om in deze context een geordende discussie te voeren over de wetenschappelijke inzichten over het versterken van de regionale economie.

Tijdens de dialoog tussen wetenschap, bestuur en samenleving blijkt al snel dat het lastig is te benoemen wat er moet gebeuren om Groningen sociaaleconomisch te versterken. De gesprekken gaan vele kanten op en er is niet één duidelijke lijn of coherent verhaal te destilleren. Er komen oplossingsrichtingen voorbij en grote en kleinere concrete maatregelen, maar er is geen heldere analyse en bijpassende aanpak voorhanden. De aandacht gaat vooral uit naar de vraag hoe gelden moeten worden verdeeld en hoe ze al dan niet ten goede moeten komen van gedupeerden van de aardbevingen. Er is veel kennis aanwezig, maar of die centraal staat bij beleidsvorming en uitvoering is sterk de vraag. Nadenken en gesprek over het proces van uitvoering voert de boventoon. Omdat we deze keer direct op de actualiteit zaten (het Nationaal Programma Groningen was bij de aanvang van de critical review net aangekondigd) beïnvloedde de beschikbaarheid van nieuwe gelden het gesprek. Dat was niet erg - juist door deze ontwikkelingen werd zichtbaar hoe in de complexe dagelijkse praktijk van het aardbevingsgebied wetenschap, bestuur en samenleving elkaar kunnen uitdagen en aanvullen. Die dynamiek zorgde ook voor een waardevolle critical review.