Verslag Kennistafel juni 2019

De kennistafel van 12 juni 2019 stond in het teken van ‘Herstel van maatschappelijke
rust en vertrouwen.’ Het doel van deze kennistafel was mensen met invloed en kennis
van zaken bijeen te brengen om, waar nodig en mogelijk, een andere aanpak te
bevorderen.

Een kennistafel is een bijeenkomst te Groningen, waarbij kennisvragers en kennisaanbieders bij elkaar komen. Bij een kennistafel wordt kennis met elkaar gedeeld, bediscussieerd en gerelateerd aan (nieuwe) vragen die leven in het aardbevingsgebied en in de wetenschap. De kennistafels zijn gericht op geïnformeerde deelnemers vanuit burgerorganisaties, belangenorganisaties, overheden en bedrijven. Het aanbod van de kennis wordt verzorgd door kennisinstellingen met kennis en ervaring van het aardbevingsgebied en door bedrijven met kennis van en ervaring met de toepassing van deze kennis.