Mijn woning valt in de groep 1.581 en ik heb een versterkingsadvies van mijn woning of er is aangegeven dat het versterkingsadvies binnenkort beschikbaar komt. Wat betekenen de nieuwste inzichten?

Wat de nieuwste inzichten voor u betekenen, is afhankelijk van welk risico uw woning heeft volgens de nieuwste inzichten:

1. Uw woning heeft een niet verhoogd risico

Uw woning is geïnspecteerd in 2017. In het versterkingsadvies staan maatregelen die nodig zijn om uw woning te versterken. Hiervoor is een oude Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR 9998) gebruikt. Het stopzetten van de gaswinning is hierbij niet meegenomen. Daarom worden de maatregelen uit het versterkingsadvies niet uitgevoerd.
Het Rijk, provincie Groningen en de zes Groninger gemeenten hebben afgesproken dat u kunt kiezen uit:

  • Stoppen met het versterkingsprogramma
    Dit betekent dat de maatregelen uit het versterkingsadvies niet worden uitgevoerd.

  • Uw woning opnieuw laten beoordelen
    Uw woning is geïnspecteerd. Op basis van de gegevens uit deze inspectie wordt opnieuw berekend of uw woning wel of niet voldoet aan de veiligheidsnorm. Hierbij wordt uitgegaan van de nieuwste Nederlandse Praktijkrichtlijn 998. Voldoet uw woning niet aan de norm? Dan wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn om uw woning te versterken. Deze maatregelen worden dan ook uitgevoerd.

2.. Uw woning heeft een licht verhoogd risico

Uw woning is geïnspecteerd in 2017. In het versterkingsadvies staan maatregelen die nodig zijn om uw woning te versterken. Hiervoor is een oude Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR 998) gebruikt. Het stopzetten van de gaswinning is hierbij niet meegenomen. Daarom worden de maatregelen uit het versterkingsadvies niet uitgevoerd.
Op basis van de gegevens uit de inspectie in 2017 wordt opnieuw berekend of uw woning wel of niet voldoet aan de veiligheidsnorm. Hierbij wordt uitgegaan van de nieuwste Nederlandse Praktijkrichtlijn 9998. Voldoet uw woning niet aan de norm? Dan wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn om uw woning te versterken. Deze maatregelen worden dan ook uitgevoerd.

3. Uw woning heeft een verhoogd risico

Uw woning is geïnspecteerd in 2017. Uit de nieuwste inzichten blijkt dat uw woning een verhoogd risico heeft. Daarom gaat de versterking van uw woning door. In het versterkingsadvies staan maatregelen die hiervoor nodig zijn.