Berekening van de hoogte van de schade door versterking

In deze tabel vindt u de vastgestelde vergoedingen voor vaak voorkomende schadeposten. In de toelichting kunt u lezen in welke situatie u recht heeft op vergoeding van de schade.