Mogelijkheden subsidie

Met de subsidie Versterking gebouwen Groningen kunnen eigenaren geld ontvangen om zelf hun gebouw te laten versterken. U wordt dan opdrachtgever voor de hele versterking of een deel daarvan. De subsidie vraagt u aan bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

U kunt subsidie aanvragen voor de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase van de versterking. Ook voor tijdelijke huisvesting, de inzet van een bouwadviseur en voor de afwerking en inrichting van een gebouw kunt u subsidie aanvragen. 

Voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase kunt u kosten maken voor de volgende onderdelen:

  • Het uitwerken van het versterkingsadvies tot een definitief ontwerp.
  • Het maken van een technisch ontwerp/bestek.
  • Het inschakelen van een bouwadviseur. 
  • Het natuurvrij maken van een gebouw.

Uitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase kunt u kosten maken voor:

  • De versterking van het gebouw (geheel of gedeeltelijk).
  • Sloop en nieuwbouw van het gebouw.
  • Herbouw van het gebouw.
  • Het inschakelen van een bouwadviseur.

Tijdelijke huisvesting

Als u tijdens de versterking of sloop en nieuwbouw tijdelijk het huis uit moet, maakt u kosten voor tijdelijke huisvesting.

Afwerking en inrichting

Ook voor de afwerking en inrichting van een gebouw maakt u kosten.

Onafhankelijk advies

Een eigenaar kan zich laten ondersteunen door een onafhankelijke bouwadviseur. Deze ondersteuning is mogelijk tijdens het gehele versterkingstraject: vanaf de beoordeling van het gebouw tot aan de oplevering. De bouwadviseur kan bijvoorbeeld helpen bij het maken van keuzes over bouwtechnische en constructieve zaken tijdens de ontwerpfase en de uitvoeringsfase. Ook kan de bouwadviseur ondersteunen bij het voeren van gesprekken met de aannemer of andere instanties, zoals de gemeente en NCG. U kunt tot maximaal 5.000 euro subsidie krijgen voor het inschakelen van een bouwadviseur. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Bouwadviseur.


Laatste update: 31-03-2022