Mogelijkheden subsidie

Met de subsidieregeling ‘Versterking Gebouwen Groningen’ kunnen eigenaren budget ontvangen om zelfstandig hun gebouw te laten versterken. Zij worden dan opdrachtgever voor de hele versterkingsoperatie of een deel daarvan. Eigenaren vragen de subsidie aan bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Subsidie kan worden aangevraagd voor de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase van de versterking. Ook voor tijdelijke huisvesting en voor de afwerking en inrichting van een gebouw kan subsidie worden aangevraagd. Lees hier wat we met deze begrippen bedoelen.

Voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase worden kosten gemaakt voor de volgende onderdelen:

  • Het versterkingsadvies wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp;
  • daarna wordt een technisch ontwerp/bestek gemaakt;
  • en het gebouw wordt natuurvrij gemaakt

Uitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase worden kosten gemaakt voor:

  • de versterking van het gebouw
  • sloop en nieuwbouw van het gebouw

Tijdelijke huisvesting

Als de eigenaar tijdens de versterking of sloop en nieuwbouw tijdelijk het huis uit moet, worden kosten gemaakt voor tijdelijke huisvesting.

Afwerking en inrichting

Ook voor de afwerking en inrichting van een gebouw worden kosten gemaakt.