Minister Ollongren compenseert huurders van woningcorporaties uit het aardbevingsgebied

De acht woningcorporaties (KR8-corporaties), Nationaal Coördinator Groningen en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben een akkoord gesloten om vergoedingen voor huurders en particuliere eigenaren in de versterkingsoperatie gelijk te trekken. Daarnaast kan een bepaalde groep huurders een beroep doen op de ‘regeling tegemoetkoming huurders’ vanaf 1 november.

Een tijdelijke woning in Middelstum

De regeling compenseert huurders die tussen 1 oktober 2015 en 31 oktober 2020 gebruikmaakten van tijdelijke huisvesting van hun woningcorporatie of uiterlijk op 31 oktober 2020 tijdelijke huisvesting van de woningcorporatie zijn gaan bewonen en deze op 1 november 2020 nog bewonen. Dit maakte minister Kajsa Ollongren vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.  

Akkoord

In juni constateerden de KR8-corporaties, NCG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat er verschillen bestaan in de vergoedingen voor huurders en particuliere eigenaren in de versterkingsopgave die vanuit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk is. Minister Ollongren: “Zoals beloofd is gewerkt aan het wegnemen van onuitlegbare verschillen. De afspraken over vergoedingen hebben we in goed overleg, ook met het Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (HPAG), zoveel mogelijk gelijkgetrokken.” Afgelopen zomer zijn deze afspraken uitgewerkt.

De afspraken over de vergoedingen aan huurders zijn:

  • Huurlastenneutraliteit wordt gewaarborgd bij het gebruik maken van tijdelijke huisvesting;
  • In de wisselwoning krijgen huurders nutsvoorzieningen vergoed en wordt een vergoeding voor internet geboden;
  • Huurders krijgen de mogelijkheid zelf tijdelijke huisvesting te regelen;
  • Zelf aangebrachte voorzieningen in en rond de woning van de huurder worden op dezelfde manier vergoed als bij particuliere eigenaren;
  • Verhuiskosten naar en van de tijdelijke huisvesting of van de oude naar de nieuwe woning worden vergoed.

Regeling tegemoetkoming huurders

Huurders die in tijdelijke huisvesting van hun woningcorporatie hebben gewoond of voor 1 november naar dergelijke tijdelijke huisvesting verhuisden kunnen een aanvraag indienen voor de tegemoetkomingsregeling. Deze huurders betaalden, respectievelijk betalen zelf de kosten voor nutsvoorzieningen en internet. Particuliere woningeigenaren die gebruik maken van tijdelijke huisvesting die door NCG beschikbaar zijn gesteld betalen deze kosten niet. De regeling voorziet in een basisvergoeding van €500,- voor de kosten die niet meer te achterhalen zijn, zoals de zelf aangebrachte voorzieningen. Ook krijgen huurders een vergoeding van €45,- per week voor nutsvoorzieningen en internet, voor de periode dat een huurder in tijdelijke huisvesting van de woningcorporatie heeft gewoond.

Nationaal Coördinator Groningen voert de vandaag gepubliceerde regeling vanaf 1 november aanstaande uit. Vanaf dat moment kunnen de betreffende huurders een aanvraag indienen bij NCG.