Aanvraagperiode eenmalige vergoeding huurders aardbevingsgebied start 1 november 2020

Vanaf 1 november kunnen huurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied Groningen in bepaalde gevallen gebruik maken van de regeling ‘tegemoetkoming huurders’. Het gaat om huurders die tussen 1 oktober 2015 en 31 oktober 2020 gebruik maakten van een tijdelijke woning en om huurders die voor 1 november 2020 een tijdelijke woning betrokken en daar nu nog wonen. Via een aanvraagformulier op de website van Nationaal Coördinator Groningen kunnen de huurders de eenmalige vergoeding aanvragen.

Een tijdelijke woning in Middelstum

Eenmalige vergoeding

Huurders moesten in de hierboven genoemde periode hun woning verlaten in verband met de versterkingsopgave. Zij maakten gebruik van de tijdelijke woning die door de hun woningcorporatie beschikbaar was gesteld. De huurders betaalden zelf de kosten voor nutsvoorzieningen en internet. Woningeigenaren betaalden deze kosten niet. Deze verschillen zijn niet uit te leggen. Huurders kunnen daarom een eenmalige vergoeding aanvragen voor deze kosten. De vergoeding is een tegemoetkoming, dit betekent dat niet alle daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Voor wie geldt de eenmalige vergoeding?

  • De eenmalige vergoeding is voor huurders die tussen 1 oktober 2015 en 31 oktober 2020 gebruik hebben gemaakt van een tijdelijke woning van een woningcorporatie. Deze huurders kunnen tussen 1 november 2020 en 31 januari 2021 een aanvraag indienen.

  • Ook huurders die hun tijdelijke woning voor 1 november 2020 betrokken en daar na 1 november 2020 nog wonen kunnen kiezen voor de eenmalige vergoeding.

  • Een aantal huurders valt in een 'overgangsgroep'. Zij kunnen ook kiezen voor de eenmalige vergoeding of voor de nieuwe afspraken. Deze huurders hebben een brief ontvangen van hun woningcorporatie. Indien deze huurders kiezen voor de eenmalige vergoeding dan kunnen zij hun aanvraag  tussen 1 juli 2021 en 30 september 2021 indienen.

Aanvraag indienen

De regeling wordt uitgevoerd door Nationaal Coördinator Groningen. Via een aanvraagformulier op de website van Nationaal Coördinator Groningen kunnen de huurders de eenmalige vergoeding aanvragen.

Afspraken huurders die na 1 november in een tijdelijke woning wonen

Voor huurders die na 1 november gebruik maken van een tijdelijke woning via de woningcorporatie of er in de toekomst nog gebruik van gaan maken zijn afspraken gemaakt om de verschillen tussen huurders en particuliere eigenaren gelijk te trekken. Op de websites van de KR8-woningcorporaties staat de uitwerking van dit akkoord.

Vragen?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een eenmalige vergoeding achteraf of heeft u een vraag? Kijk voor meer informatie over de regeling op de pagina Vergoeding tijdelijke huisvesting huurders.