Aanvraag indienen

Huurders van woningcorporaties en huurders van particuliere verhuurders in het aardbevingsgebied kunnen in een aantal gevallen gebruik maken van de ‘regeling tegemoetkoming huurders’. Via de regeling ontvangen huurders die tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020 te maken kregen met versterkingsmaatregelen een eenmalige vergoeding.

Wanneer kunt u aanvragen?

U kunt een aanvraag indienen tot en met 1 april 2022. Op de pagina Voorwaarden vergoeding huurders staan alle voorwaarden waar u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Deze documenten hebben we van uw nodig

NCG controleert of de ingevulde gegevens kloppen en of u recht heeft op een eenmalige vergoeding. Naast het volledig ingevulde aanvraagformulier moet u daarom een aantal documenten meesturen.

U bent huurder van een woningcorporatie. Stuur dan het volgende mee:

  • Verklaring van uw woningcorporatie. Gebruik hiervoor de verklaring in het aanvraagformulier.
  • Heeft u zelf de kosten voor nutsvoorziening en internet betaald in de tijdelijke woning? Stuur dan een document mee waaruit blijkt dat u deze kosten zelf heeft betaald.

U bent huurder van een particuliere verhuurder. Stuur dan het volgende mee:

  • Verklaring van uw particuliere verhuurder. Gebruik hiervoor de verklaring in het aanvraagformulier.
  • Een huurovereenkomst die door u en uw verhuurder is ondertekend.
  • Een bankafschrift waaruit blijkt dat u drie maanden huur heeft betaald aan uw verhuurder tijdens de versterking van de huurwoning.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

Download het aanvraagformulier en vul het volledig in. Print het formulier en zet op de aangegeven plek met pen uw handtekening.
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier met eventuele bijlagen naar:

Nationaal Coördinator Groningen
T.a.v. werkgroep tegemoetkoming huurders
Antwoordnummer 700
9700 WB Groningen

Een postzegel plakken is niet nodig.

Heeft u geen printer of kunt u het formulier niet digitaal invullen? Vraag dan een papieren versie van het formulier aan via:
e-mail: tegemoetkominghuurders@nationaalcoordinatorgroningen.nl
telefonisch: 088 041 44 77  (bereikbaar op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur).

Meer informatie staat op de pagina Vergoeding huurders woningcorporaties