Betaalde voorschotten verhuurder

Huurders van woningcorporaties en particuliere verhuurders in het aardbevingsgebied kunnen in een aantal gevallen gebruik maken van de ‘regeling tegemoetkoming huurders’. Soms heeft een woningcorporatie of particuliere verhuurder al een tegemoetkoming of vergoeding verstrekt aan huurders van wie de huurwoning is versterkt. Deze verhuurders kunnen de voorgeschoten tegemoetkoming of vergoeding terugontvangen.

Voorwaarden

Voor het terugontvangen van het voorschot gelden een aantal voorwaarden. In het aanvraagformulier leest u welke voorwaarden dit zijn.

Aanvraag indienen

Tot 1 juni 2022 kan de woningcorporatie of particuliere verhuurder een aanvraag indienen voor het ontvangen van de voorgeschoten kosten. In het aanvraagformulier leest u hoe de procedure in zijn werk gaat.

Download het aanvraagformulier en vul het volledig in. Print het formulier en zet op de aangegeven plek met pen uw handtekening. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:

Nationaal Coördinator Groningen
T.a.v. werkgroep tegemoetkoming huurders
Antwoordnummer 700
9700 WB Groningen

Een postzegel plakken is niet nodig.

Heeft u geen printer of kunt u het formulier niet digitaal invullen? Vraag dan een papieren versie van het formulier aan via e-mail tegemoetkominghuurders@nationaalcoordinatorgroningen.nl. Telefonisch: 088 - 041 44 77  (bereikbaar op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur).

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stel uw vragen via e-mail tegemoetkominghuurders@nationaalcoordinatorgroningen.nl of telefonisch via telefoonnummer 088 - 041 44 77  (bereikbaar op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur).